Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Khảo sát cựu sinh viên sau 2 tháng sau tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
* * *
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẠN CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HTU  ĐẾN VỚI TRANG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN

MỜI BẠN BẤM CHỌN ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ 
THỰC HIỆN KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN SAU 2 THÁNG TỐT NGHIỆP
Khảo sát cựu sinh viên sau 2 tháng sau tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI * * * NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẠN CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HTU  ĐẾN VỚI TRANG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾ...